☰  SOCIËTEIT
VEREENIGING
HAARLEM
ZIJLWEG 1
ZAALVERHUUR
AGENDA
• NIEUWS
LOGIN
In gesprek met Henri Christiaans
Home > Nieuws

Vereeniging

In gesprek met Henri Christiaans


Van de bestuurstafel. In gesprek met Henri Christiaans - bestuurslid gebouw

In de rubriek "Van de bestuurstafel" is deze week aan het woord Henri Christiaans, bestuurslid met de portefeuille Gebouw. Henri vertelt over de vele activiteiten die hij al heeft ondernomen sinds het nieuwe bestuur op 20 februari is aangetreden. Hij heeft zich degelijk ingelezen en wordt met raad en daad gesteund door leden met expertise in architectuur, bouwmanagement en makelaardij.

Vraag: Henri, op 20 februari is het nieuwe bestuur aangetreden, waarin jij belast bent met de portefeuille ‘het gebouw’. Allereerst, waarom was het zo ‘oorverdovend stil’? Er zijn alweer 2 maanden voorbij.

Henri: Het is een schijnbare stilte. Uiteraard moet je met de leden open en direct communiceren. Maar ik vind wel, dat je dat als bestuur pas moet doen als je ook daadwerkelijk iets concreets te melden hebt. Wat dat betreft hebben we geleerd van het verleden. Sinds dag één is elk bestuurslid keihard bezig om invulling te geven aan zijn of haar portefeuille. Dat vraagt om diverse inspanningen: gesprekken met leden en ledencommissies, met deskundigen binnen en buiten de vereniging, met ons eigen personeel, met de gemeente, noem maar op.

Vraag: En hoe zit dat metjouw portefeuille ‘het gebouw’?

Henri: Wij hebben als bestuur heel concreet de opdracht meegekregen om een oplossing te zoeken voor de exploitatie van het gebouw. Op welke manier dan ook. Dus zijn wij daarmee heel open aan de slag gegaan. Uiteraard hoefde ik niet opnieuw het wiel uit te vinden. Ik ben in de berg van informatie gedoken, die her en der verspreid ligt: rapporten en verslagen, over het gebouw met tekeningen en beschrijvingen, over achterstallig onderhoud, over plannen met begane grond en zolder en over financiéle mogelijkneden en onmogelijkheden Ik ben te rade gegaan bij onze leden met expertise in architectuur, bouwmanagement en makelaardij, onder wie Max van der Poll, Cees van der Poll, Wil Biesheuvel, Tjebbo van Dijk, Charles de Bie. Zij allen hebben zich in het verleden met dezelfde vragen beziggehouden. Ook hebben we als bestuur gesproken met de leden die zich hebben verdiept in de mogelijkheden van het gebouw zoals de Gideonsbende en de beoordelingscommissie zodat we al opgedane kennis en ervaringen kunnen gebruiken en met meer inzicht Kunnen nadenken over vervolgstappen.

Vraag: En, heeft dat iets concreets opgeleverd?

Henri: Jazeker. We zijn nu in gesprek met partijen die hetzij rechtstreeks willen huren en/of huurders aanbrengen. Ik heb het dan over de begane grond en de 2% etage. Verder zijn we in staat de zaal op de eerste verdieping beter te verhuren dan ooit het geval was. Daarmee wil ik niet zeggen dat wij het gebouw in eigendom moeten houden. Wel is dit eigen beheer een minstens even serieuze optie geworden als de verkoop van het gebouw. Ik hoop eigenlijk ook op concrete suggesties van onze eigen leden voor verhuur of het anderszins uitbaten van ons gebouw. Wij met z’n allen hebben zulke uitgebreide netwerken en contacten, daar moeten we toch gebruik van maken!

Vraag: Wat verwacht je tiidens de ALV van 712juni te kunnen melden inzake het gebouw?

Henri: Het is dan nog te vroeg om een concreet voorstel te doen. Kijk, het moge duidelijk zijn dat we op dit moment niet volop bezig zijn met de mogelijkneden van verkoop. Die opties zijn al duidelijk in eerdere ALV’s door de beoordelingscommissie verwoord. We hebben zoiets van: ‘dat kan altijd nog.’ Dus willen we op 12 juni aangeven welke concrete stappen genomen zijn, welke opties op het gebied van verhuur open staan en hoe wij denken op die manier een reserve te kweken waarmee we aanpassingen aan het gebouw kunnen doen.

woensdag 19 april 2023

VORIGE | VOLGENDE
Home
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Agenda
Nieuws
Zoek
Lid worden
Facebook
Linkedin
Instagram
Rss
Login
Agenda
Leesclubs (8)
Sociëteit Klassiek (4)
Diners Club & SO Business (2)
Geschiedenistafel (2)
SO Business (1)
SO Taste (1)
Vereeniging (1)
Biljarten (1)

Zaalverhuur
Feest- en Trouwlocatie in Haarlem
Zaalverhuur Haarlem
Vergaderlocatie Haarlem
Evenementenlocatie Haarlem
Offerte Zaalverhuur
Catering
De Clubzaal
Heerenkamer
Bibliotheek
Rond de bar
Bestuurskamer

Contact
Contactgegevens
Parkeergarage Raaks 250 meter
Introducees
Colofon
Media partners
Word lid van onze Sociëteit Vereeniging
Zijlweg 1
Van Herensociëteit tot PHIL Haarlem,HRLM87
Het gebouw Zijlweg 1
Geschiedenis Sociëteit
Geschiedenis gebouw
75-jarig bestaan van de Sociëteit
125-jarig bestaan van de Sociëteit I
125-jarig bestaan van de Sociëteit II
Schermwedstrijd 1906
Zijlweg 1 noordzijde
Mengelberg in voormalige Sociëteit

Sponsoren
Andriessen Piano’s~Vleugels
Vista Telecom
Smith Boeser van Grafhorst Notarissen
Goudsmederij/Juwelier Arnold van Dodewaard
Clubs
ALV
Biljarten
Bridgeclub
De Maatschappij
Diners club
Diners Club & SO Business
Filmavonden
Geschiedenistafel
Haarlem Comedy CLub
Klaverjassen
Kunst- en Cultuur SO Art
Ledencommissie
Leesclubs
SO Business
SO Kennis
SO Lezingen
SO Taste
Sociëteit Klassiek
SoLeesHis
Uit het archief
Vereeniging