☰  SOCIĖTEIT
VEREENIGING
HAARLEM
ZIJLWEG 1
ZAALVERHUUR
AGENDA
• NIEUWS
LOGIN
In gesprek met Frans van Doorn
Home > Nieuws

Vereeniging

In gesprek met Frans van Doorn


Van de bestuurstafel. Een gesprek met Frans van Doorn, Secretaris.

Vraag: Frans, je bent nu precies drie maanden secretaris van het bestuur Hoe is dat gegaan?
Laat ik voorop stellen dat ik mijn deelname aan het bestuur van het begin af aan als prettig heb ervaren. Wij zijn een leuk team met veel hart voor de zaak en met die “zaak” bedoel ik het functioneren van de sociėteit als gemeenschap van gelijkgestemden, vaak vrienden van elkaar. En dit in een gebouw dat zich daar zo goed voor leent!

Vraag: met welke concrete dingen ben je bezig?
Zoals je weet hebben wij het bestuur vorm gegeven aan de hand van diverse sectoren, te weten leden, clubs, gebouw, personeel/horeca/exploitatie en financiėn. Bij iedere sector hoort een bestuurslid waardoor de taken duidelijk zijn verdeeld. We houden daar ook consequent aan vast. We konden deze structuur aanbrengen omdat we over de “luxe” beschikken zeven bestuursleden te hebben.
De opzet waarvoor we hebben gekozen, brengt wel met zich mee dat de secretaris naar de buitenwereld toe minder zichtbaar is. We hebben geen dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) waar alles in eerste instantie samenkomt.
De dingen waarmee ik als secretaris bezig ben, zijn velerlei: het maken van verslagen van bestuursvergaderingen en ALV’s, het opstellen van agenda’s, het bijhouden van activiteiten en plannen die op de rol staan, het bestuursreglement, het bewaken van de bestuurskosten, het opzetten van protocollen, het beheer van Google Drive, de cloud waarin alle belangrijke documenten voor het bestuur worden opgeslagen, en – specifiek in mijn geval – de juridische bewaking van de stukken c.a. die door het bestuur worden geproduceerd. En natuurlijk mag ik als lid van het bestuur meepraten over alle zaken die aan de orde komen.

Vraag: wat moet er verder gebeuren?
Er staan een hoop plannen op stapel die om nader onderzoek, afweging en besluitvorming vragen. Plannen per sector en plannen met betrekking tot de sociėteit in het algemeen. Op de komende ALV van 12 juni zullen wij daarover meer vertellen. Als we er de komende anderhalf jaar in slagen dit alles in kannen en kruiken te krijgen, zijn we een eind op weg naar een succesvol functioneren van onze sociėteit. Daar ben ik van overtuigd.

dinsdag 23 mei 2023

VORIGE | VOLGENDE
Home
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Agenda
Nieuws
Zoek
Lid worden
Facebook
Linkedin
Instagram
Rss
Login
Agenda
Leesclubs (8)
Sociėteit Klassiek (4)
Diners Club & SO Business (2)
Geschiedenistafel (2)
SO Business (1)
SO Taste (1)
Vereeniging (1)
Biljarten (1)

Zaalverhuur
Feest- en Trouwlocatie in Haarlem
Zaalverhuur Haarlem
Vergaderlocatie Haarlem
Evenementenlocatie Haarlem
Offerte Zaalverhuur
Catering
De Clubzaal
Heerenkamer
Bibliotheek
Rond de bar
Bestuurskamer

Contact
Contactgegevens
Parkeergarage Raaks 250 meter
Introducees
Colofon
Media partners
Word lid van onze Sociėteit Vereeniging
Zijlweg 1
Van Herensociėteit tot PHIL Haarlem,HRLM87
Het gebouw Zijlweg 1
Geschiedenis Sociėteit
Geschiedenis gebouw
75-jarig bestaan van de Sociėteit
125-jarig bestaan van de Sociėteit I
125-jarig bestaan van de Sociėteit II
Schermwedstrijd 1906
Zijlweg 1 noordzijde
Mengelberg in voormalige Sociėteit

Sponsoren
Goudsmederij/Juwelier Arnold van Dodewaard
Smith Boeser van Grafhorst Notarissen
Vista Telecom
Andriessen Piano’s~Vleugels
Clubs
ALV
Biljarten
Bridgeclub
De Maatschappij
Diners club
Diners Club & SO Business
Filmavonden
Geschiedenistafel
Haarlem Comedy CLub
Klaverjassen
Kunst- en Cultuur SO Art
Ledencommissie
Leesclubs
SO Business
SO Kennis
SO Lezingen
SO Taste
Sociėteit Klassiek
SoLeesHis
Uit het archief
Vereeniging