Agenda | Sociëteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Nieuws | Vacatures | Contact | Login
Uitgelicht > Terugblik: De WIC en de slavenhandel

Terugblik: De WIC en de slavenhandelTerugblik: De WIC en de slavenhandel
Donderdag 17 september 2020

Een, onverwachts, actueel onderwerp: de slavenhandel in de 17e en 18 eeuw. De historicus Leo Balai, geboren in Suriname, vertelde het verhaal van de slavenhandel en de rol, die de West Indische Compagnie daarin gespeeld heeft. Gezien de heftige reacties naar aanleiding van de de dood van een gekleurde medemens door politiefunctionarissen, was het begrijpelijk dat de slavenhandel niet alleen als historisch feit werd gepresenteerd, maar ook een actuele context kreeg. Er werden aantallen slaven, die vanuit Afrika naar de Amerika’s waren vervoerd genoemd en de politieke constellatie waarin de WIC opereerde werd toegelicht.

Leo Balai besprak zijn boek ” Het Slavenschip Leusden” Dit schip verging op 1 januari 1738 voor de kust van Suriname bij de ingang van de Marowijne rivier. Omdat de luiken van scheepsruimen waren dichtgetimmerd verdronken 664 slaven terwijl de bemanning 4 dagen later in sloepen Paramaribo bereikten. Deze gebeurtenis staat bekend als de grootse scheepsramp van een Nederlands schip.

De vragen uit de zaal hadden vooral betrekking op hedendaagse slavernij, discriminatie, corruptie en onrecht. Leo Balai kon zijn verontwaardiging nauwelijks onderdrukken en pleitte voor een intensieve dialoog tussen verschillende betrokken partijen om elkaars positie beter te begrijpen.

Guus Brockmeier