☰  SOCIňTEIT
VEREENIGING
HAARLEM
ZIJLWEG 1
ZAALVERHUUR
AGENDA
• NIEUWS
LOGIN
Protocol SociŽteit Vereeniging, update d.d. 01 Oktober 2020
Home > Nieuws

Protocol SociŽteit Vereeniging, update d.d. 01 Oktober 2020


In dit document staan de criteria omschreven waaraan wij moeten voldoen om te heropenen, de maatregelen die zijn genomen en wat er verwacht wordt van iedereen die het pand van SociŽteit Vereeniging bezoekt. Momenteel zijn extra maatregelen getroffen die vooralsnog tot 20 oktober van kracht zijn. Er is een verschil in de te nemen maatregelen tussen bezoekers en personeel, echter gelden altijd minimaal de volgende vuistregels:

 Bij symptomen zoals koorts, hoesten, niezen, keelpijn of benauwdheid blijft u thuis.
 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en regelmatig tijdens uw bezoek.
 Geen handen schudden of direct contact met andere leden of bezoekers.
 U houdt 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij u uit hetzelfde huishouden komt.
 Maak gebruik van de looproutes die zijn aangegeven.
 Voorkom onnodig aanraken van allerlei oppervlakken.
 De SociŽteit dient om gesloten te zijn om 22:00 uur.
 Het maximum aantal personen toegestaan is momenteel 30 per ruimte/zaal.
 Voorwaarde is dat de genoemde ruimten van elkaar afgesloten zijn.
 Het huidige advies is om gebruik te maken van een mondkapje.

Verantwoordelijkheden clubmanager*
- Het informeren van de medewerkers over de protocollen, en opstellen en de implementatie hiervan.
- Is zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar voor vragen van bezoekers en medewerkers en communiceert in overleg de richtlijnen en maatregelen.
- Ziet erop toe dat eenieder de geldende richtlijnen naleeft, en zal indien nodig gepaste actie ondernemen om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen.
- Ziet erop toe dat de voorzitter of trekker het protocol opvolgt voor de desbetreffende (leden)activiteit of bijeenkomst.
- Levert proactief een bijdrage aan optimalisatie van het protocol en de richtlijnen.
- Werkt indien nodig samen met externe instanties vanuit lokale overheden, waaronder Veiligheidsregio, Gemeente, GGD enzovoort.

*Bij afwezigheid van de clubmanager is de floormanager vervangend verantwoordelijk voor bovenstaande en aanspreekpunt.

Toegangsbeleid
- Het maximaal aantal aanwezigen is vastgesteld op maximaal 30 personen per ruimte. Dit is exclusief personeel.
- Raadpleeg voor uw komst de agenda op de website van SociŽteit Vereeniging voor beschikbaarheid. Hier vindt u per dag de geplande activiteiten inclusief het aantal verwachte bezoekers. Vervolgens maakt u zelf de afweging of het verstandig is om te komen.
Let op: Toegang is niet gegarandeerd en afhankelijk van het aantal personen reeds aanwezig.
- Toegang tot het gebouw is uitsluitend via de achteringang (trap). De deur aan de Zijlweg zijde blijft gesloten.
- Aan de achterzijde van het pand hangt op de toegangsdeur een korte vragenlijst. Deze dient ter controle van eventuele gezondheidsrisicoís te worden beantwoord met JA of NEE.
- Indien JA tot de antwoorden behoort is het niet toegestaan om het pand te betreden.
- Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren met het aanwezige desinfectiemiddel en kennis te nemen van het protocol waarmee u akkoord gaat door zich te registreren met de volgende gegevens:
 Naam
 Telefoonnummer
 Verklaart coronavrij te zijn
 Handtekening
Breng bij voorkeur uw eigen pen mee.
- Iedereen die het pand van de SociŽteit (tussentijds) heeft verlaten dient zich bij binnenkomst opnieuw te registreren en handen te desinfecteren.

Protocol toegang leden
- Raadpleeg voor uw komst de agenda op de website van SociŽteit Vereeniging voor beschikbaarheid. Hier vindt u per dag de geplande activiteiten inclusief het aantal verwachte bezoekers. Vervolgens maakt u zelf de afweging of het verstandig is om te komen.
Let op: Toegang is niet gegarandeerd en afhankelijk van het aantal personen reeds aanwezig.
- Bij binnenkomst noteert ieder men:
 Naam
 Verklaart coronavrij te zijn
 Handtekening
Breng bij voorkeur uw eigen pen mee.
- Iedereen die het pand van de SociŽteit (tussentijds) heeft verlaten dient zich bij binnenkomst opnieuw te registreren en handen te desinfecteren.
- Betaling geschiedt per ledenpas of contactloos via de pinautomaat. Er wordt (bij voorkeur) niet cash afgerekend.
- Momenteel wordt er geadviseerd om in openbare ruimten gebruik te maken van een mondkapje. U hoeft deze niet op te hebben als u zit, alleen als u loopt (bijvoorbeeld naar het toilet)

Preventieve maatregelen en voorzieningen
- In de zalen wordt eenrichtingsverkeer / routing toegepast.
- In alle ruimtes worden signing en markeringen aangebracht, ter bewustwording van de maatregelen, en ter informatie over de te volgen looproutes, seating etc.
- Het stoelenplan wordt binnen de capaciteit zo vormgegeven dat er altijd voldoende afstand is tussen bezoekers.
- Alle ruimtes worden regelmatig geventileerd.
- Gasten worden verzocht servetjes zelf weg te gooien. Er staan voldoende afvalbakken om disposables zoals handdoekjes in weg te gooien.
- In geval van meerdere bijeenkomsten, achtereenvolgend of tegelijkertijd elders in het pand wordt zorgvuldig rekening gehouden met eindtijd en aanvangstijd, om zodoende te voorkomen dat arriverende en vertrekkende bezoekers elkaar tegenkomen.
- Tafeloppervlakten, deurkrukken, armleuningen etc. worden ieder uur of na bijeenkomsten gereinigd en gedesinfecteerd.

Communicatie en kennisgeving binnen het pand
- Volg de aanwijzingen van het personeel op. Dit is belangrijk voor uw veiligheid en die van de anderen aanwezigen.
- Maak gebruik van de looproutes die zijn aangegeven.

Gebruik garderobe
- De garderobe is verplaatst naar het oude rechts naast de entree aan de achterzijde.
- Idealiter neemt u uw bezittingen mee naar uw zitplaats. Hiermee voorkomen wij onnodig veel loop bewegingen

Toiletgebruik
- Bij toiletgebruik dient men er rekening mee te houden dat er niet meer dan 2 personen tegelijkertijd in de toiletruimte aanwezig mogen zijn. Dit is van toepassing per toiletgroep, dus maximaal 2 personen tegelijkertijd bij de heren en maximaal 2 personen tegelijkertijd bij de dames.
- Dit geldt ook voor de toiletruimten op de begane grond.
- Men dient voor en na het toiletbezoek gebruik te maken van de aanwezige desinfectiemiddelen of de handen te wassen.
- Personeel reinigt en desinfecteert met verhoogde frequentie de toiletruimtes. Dit zal plaatsvinden volgens een tijdschema welke voor eenieder inzichtelijk is.
- Ter controle zal de medewerker de werkzaamheden aftekenen middels parafering en het tijdstip van de reiniging.

Gebruik veranda
- Geef elkaar de ruimte en houdt de toegangsdeur en de trap vrij.
- Roken is alleen toegestaan aan de fumarium zijde (bij trapopkomst links).

Protocol bestellen en uitgifte food & beverage
- Tussen bezoekers en medewerkers is een veilige afstand van ten minste 1,5 meter.
- Bestellingen kunnen worden gedaan aan de bar bij de kassa, waar een plexiglas scherm met doorgeefluik is geplaatst.
- Direct na het bestellen en het (contactloos) afrekenen kan de bestelling worden meegenomen.
- Dranken en etenswaren worden indien mogelijk uitgeserveerd.
- Bestellingen kunnen worden uitgeserveerd middels een centraal geplaatste buffettafel wat wordt gebruikt als zijnde een tussenstation waarvan men de bestelling kan ophalen.
- Etenswaren worden per persoon uitgeserveerd; vb. snacks en bitterballen worden niet meer op schaal geserveerd maar per persoon op een eigen bord aangeboden.
- Buffetten staan opgesteld in een ruimte separaat van de ruimte waar de dranken en spijzen genuttigd zullen worden. Of de ruimte is zodanig ingedeeld dat er sprake is van duidelijke fysieke scheiding tussen uitgifte en het nuttigen van dranken en etenswaren.
- Er is sprake van eenrichtingsverkeer langs de buffetten. Routes worden op de vloer en middels borden duidelijk aangegeven met inachtneming van het houden van voldoende afstand van elkaar. De afstand is waar mogelijk aangegeven op de vloer.

Bereiding food & beverage
- Medewerkers dragen te allen tijde handschoenen bij bereiding van dranken en spijzen.
- Werkplekken, bar en keuken worden extra zorgvuldig en frequent schoongemaakt en gedesinfecteerd.
- Etenswaren worden uitsluitend op serviesgoed uitgeserveerd dat op hoge temperatuur is afgewassen.
- De spoelbakken in de bar worden niet gebruikt.

Protocol bijeenkomsten
Protocol voor filmavonden, geschiedenistafels, beleggingsclubs, leesclubs, actualiteitentafel, businessclubs, muziekmiddagen en overige bijeenkomsten
- Bij klachten of symptomen zoals koorts, hoesten, niezen, keelpijn of benauwdheid blijft u thuis, en krijgt u geen toegang tot de SociŽteit.
- Toegang geschiedt alleen middels aanmelding of reservering.
- Geen handen schudden of direct contact met andere leden of bezoekers.
- U houdt 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij u uit hetzelfde huishouden komt.
- Volg de aanwijzingen van het personeel op.
- Maak gebruik van de looproutes die zijn aangegeven.
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en regelmatig tijdens uw bezoek.
- Voorkom onnodig aanraken van allerlei oppervlakten.

Protocol biljarten
- Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
- Desinfecteer uw handen.
- Voor elk nieuw spel dient het biljart gezogen te worden.
- Desinfecteer de randen van het biljart met de daarvoor bestemde doekjes.
Deze doekjes dienen na gebruik gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbak.
- Desinfecteer de biljartballen voor en na elk spel.
- Speel met uw eigen keu en reinig/desinfecteer deze voor u gaat spelen.
- Indien er gebruik wordt gemaakt van een leen keu, dient deze zowel voor als na het spel gedesinfecteerd te worden.
- Er is een maximum van drie spelers per tafel toegestaan.
- Spelers die niet aan de beurt zijn nemen plaats op een stoel. Deze stoelen staan 1,5 meter uit elkaar. Pas wanneer de speler na een beurt plaats neemt op zijn/haar stoel, is de volgende speler aan de beurt.
- Na het spelen worden de tafel en de gebruikte stoelen door de spelers gedesinfecteerd.

Protocol externe clubs, bridge, schaken, tango
Deze bijeenkomsten zijn momenteel afgelast, tot nader order.

maandag 5 oktober 2020

VORIGE | VOLGENDE
Home
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Agenda
Nieuws
Zoek
Lid worden
Facebook
Linkedin
Instagram
Rss
Login
Agenda
Leesclubs (8)
SociŽteit Klassiek (4)
Vereeniging (1)
SO Business (1)
SO Taste (1)
Biljarten (1)
Diners club (1)
Geschiedenistafel (1)

Zaalverhuur
Feest- en Trouwlocatie in Haarlem
Zaalverhuur Haarlem
Vergaderlocatie Haarlem
Evenementenlocatie Haarlem
Offerte Zaalverhuur
Catering
De Clubzaal
Heerenkamer
Bibliotheek
Rond de bar
Bestuurskamer

Contact
Contactgegevens
Parkeergarage Raaks 250 meter
Introducees
Colofon
Media partners
Word lid van onze SociŽteit Vereeniging
Zijlweg 1
Van HerensociŽteit tot PHIL Haarlem,HRLM87
Het gebouw Zijlweg 1
Geschiedenis SociŽteit
Geschiedenis gebouw
75-jarig bestaan van de SociŽteit
125-jarig bestaan van de SociŽteit I
125-jarig bestaan van de SociŽteit II
Schermwedstrijd 1906
Zijlweg 1 noordzijde
Mengelberg in voormalige SociŽteit

Sponsoren
Andriessen Pianoís~Vleugels
Smith Boeser van Grafhorst Notarissen
Goudsmederij/Juwelier Arnold van Dodewaard
Vista Telecom
Clubs
ALV
Biljarten
Bridgeclub
De Maatschappij
Diners club
Diners Club & SO Business
Filmavonden
Geschiedenistafel
Haarlem Comedy CLub
Klaverjassen
Kunst- en Cultuur SO Art
Ledencommissie
Leesclubs
SO Business
SO Kennis
SO Lezingen
SO Taste
SociŽteit Klassiek
SoLeesHis
Uit het archief
Vereeniging