Agenda | Sociëteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Nieuws | Vacatures | Contact | Login
Uitgelicht > Terugblik: Geschiedenistafel 17-10-2019

Terugblik: Geschiedenistafel 17-10-2019Terugblik: Geschiedenistafel 17-10-2019
De lezing over de digitalisering van de brieven van Raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672)

Met veel enthousiasme vertelde Dr Ineke Huysman over het werk dat ze met vele anderen verzet heeft om de vele en veelzijdige brieven te lezen en vervolgens te rubriceren en te digitaliseren. Het is voor een ieder nu mogelijk deze brieven online te raadplegen.

Er waren na zijn dood veel dozen met zijn persoonlijk archief aan de staat overgedragen en bewaard in het Nationaal Archief. Alle vol met de briefwisseling van en aan diplomaten, regenten, koningen, legeraanvoerders, wetenschappers, kunstenaars, familieleden. Deze correspondentie lag hier tot voor kort onbekeken. Ruim twee jaar heeft Mevr Huysman er met haar team over gedaan deze te ontsluiten. Opvallend was dat Johan de Witt veel brieven ook in geheimschrift had geschreven, met cijfers.

Dat, letterlijk, ontcijferen was een klus op zich. Ook is er een computerprogramma gebruikt dat geleerd heeft zijn handschrift te ontcijferen. Driekwart van elke brief kon zo gelezen worden. Een grote tijdwinst.

Het was een inspirerende en boeiende lezing over de hoeveelheid correspondentie van Johan de Witt en hoe die ontsloten werd. De roddels en het geheimschrift kwamen nog niet uitgebreid aan bod. Aan onszelf om die op te zoeken. Er zijn nu 7000 brieven van diplomatieke aard online ( de rest volgt nog) van de maar liefst 35.000, waardoor een duidelijk beeld over deze machtige man in de Republiek naar voren zal komen. Tot 1672, het jaar van zijn dood.

Mevrouw Dr Ineke Huysman is onderzoeker, wetenschapper en projectmanager van o.a. “De brieven van Johan de Witt” en verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

De correspondentie is toegankelijk via de website:
Early Modern Letters Online (EMLO), een project van de universiteit van Oxford. emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/col

De volgende Geschiedenistafel is op 21 november.
Onderwerp: De kaart van Haarlem anno 1450

Hoe zag Haarlem er in de Middeleeuwen uit. De stadspoorten, de kloosters, de nog in aanbouw zijnde Bavokerk. En, wat zegt dit over het Haarlem van vandaag en van de toekomst.

Door: Marius Bruijn, Frank Petiet, Tessel Dekker.