Agenda | Sociëteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Nieuws | Vacatures | Contact | Login
Clubagenda | Beleggingsstudieclub (avond) | Biljarten | Bridgeclub | Diner & filmavonden | Geschiedenistafel | Innovatiecafé | Klaverjasclub | Kunst en Cultuur SO Art | Ledencommissie | Leesclub | Lezingen/College | Muziek | Wijnkelder/wijnkluisje | Externe clubs

BridgeclubBridgeclub
Bridge in de Sociëteit

Om het bridgen van Sociëteitsleden en hun dames in competitieverband te organiseren is op 31 oktober 1978 HBS (Haarlemse Bridge Club) opgericht. Destijds was (bijna) iedereen lid: HBS speelde met ruim 100 personen in 4 lijnen.

HBS heeft een eigen bestuur, heft contributie en beschikt dus over een eigen budget. Dat wordt gebruikt voor het aanschaffen van materiaal, de viering van jubilea en het kopen van prijzen voor competities en drives voor HBS-leden. Bij ziekte en overlijden wordt ook altijd acte de présence gegeven.

Na ruim 40 jaar (begin 2019) telt HBS 44 leden; de structuur is als volgt:
• Heren dienen lid te zijn van Sociëteit Vereeniging
• Dames hebben 3 mogelijkheden:
1. zelfstandig lidmaatschap van Soc. Vereeniging
2. partnerlidmaatschap ("half geld"), echtgenoot lid van de Sociëteit
3. buitengewoon lidmaatschap (thans € 60,00): alleen toegang tot de Sociëteit op speelmiddagen en drives van HBS
• Speelmiddag: elke donderdag vanaf 13:30 uur met 6 rondes van 4 spellen
• Seizoen HBS: jaarlijks vanaf eerste donderdag in september tot midden/ eind mei (afhankelijk van Hemelvaartsdag/ vakanties / e.d.)
• Evenementen - bridgedrives bij begin en eind van het seizoen (voor HBS-leden)
- Kerst- en Paasdrive (inschrijving open voor alle Sociëteitsleden)
- HBS bridgeweekend (eind augustus/ begin september – jaarlijks sinds 2001!)
• Organisatie in handen van Carla en Hans Verdonkschot
• Nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld enkele weken GRATIS mee te doen "om de sfeer te proeven", pas daarna wordt definitief besluit verwacht.

Belangrijke data voor in de agenda:
Elke donderdag 13:30 uur

Contactpersoon: Hans verdonkschot
Bestuur: Wybo Rijpma (voorzitter), Hans Verdonkschot (secr./penn.), Rina Rijpma

Clubagenda | Beleggingsstudieclub (avond) | Biljarten | Bridgeclub | Diner & filmavonden | Geschiedenistafel | Innovatiecafé | Klaverjasclub | Kunst en Cultuur SO Art | Ledencommissie | Leesclub | Lezingen/College | Muziek | Wijnkelder/wijnkluisje | Externe clubs