Home | Agenda | Sociëteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Uitgelicht | Vacatures | Contact | Login
Clubagenda | SO Focus | Actualiteitentafel | Beleggingsstudieclub | Biljarten | Bridgeclub | Business Rally | Business Lunch | Diner & filmavonden | Geschiedenistafel | Haarlemse Businessborrel | Klaverjasclub | SO Art | Ledenborrel | Lezingen/College | Lunchconcerten | Wijngenootschap | Young Business Club

BridgeclubBridgeclub
Bridge in de Societeit

Om het bridgen van Sociëteitsleden en hun dames in competitieverband te organiseren is op
31 oktober 1978 HBS (Haarlemse Bridge Club) opgericht.
Destijds was (bijna) iedereen lid: HBS speelde met ruim 100 personen in 4 lijnen.

HBS heeft een eigen bestuur, en beschikt dus over een eigen budget.
Dat wordt gebruikt voor het aanschaffen van materiaal, de viering van jubilea en het
kopen van prijzen voor competities en drives voor HBS-leden.
Bij ziekte en overlijden wordt ook altijd acte de présence gegeven.

Na ruim 40 jaar (begin 2019) telt HBS 44 leden; de structuur is als volgt :
• Heren dienen lid te zijn van Sociëteit Vereeniging
• Dames hebben 3 mogelijkheden:
1. zelfstandig lidmaatschap van Soc. Vereeniging
2. partnerlidmaatschap (“half geld”), echtgenoot lid van de Sociëteit
3. buitengewoon lidmaatschap (thans € 60,00): alleen toegang tot de Sociëteit op speelmiddagen en drives van HBS
• Speelmiddag elke donderdag vanaf 13:30 uur : 6 rondes van 4 spellen
• Seizoen HBS jaarlijks vanaf eerste donderdag in september tot midden/eind mei (afhankelijk van Hemelvaartsdag / vakanties / e.d.)
• Evenementen - bridgedrives bij begin en eind van het seizoen (voor HBS-leden)
- Kerst- en Paasdrive (inschrijving open voor alle Sociëteitsleden)
- HBS bridgeweekend (eind aug./begin sept. – jaarlijks sinds 2001!)
• Organisatie in handen van Carla en Hans Verdonkschot
• Nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld enkele weken GRATIS mee te doen “om de sfeer te proeven”, pas daarna wordt definitief besluit verwacht.
• Contact j.verdonkschot@ outlook.com / 06-49124430
• Bestuur Wybo Rijpma (voorzitter) / Hans Verdonkschot (secr./penn.) / Rina Rijpma

Clubagenda | SO Focus | Actualiteitentafel | Beleggingsstudieclub | Biljarten | Bridgeclub | Business Rally | Business Lunch | Diner & filmavonden | Geschiedenistafel | Haarlemse Businessborrel | Klaverjasclub | SO Art | Ledenborrel | Lezingen/College | Lunchconcerten | Wijngenootschap | Young Business Club