Agenda | SociŽteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Nieuws | Vacatures | Contact | Login
Vacature bediening | Bestuursleden gezocht | Vrijwilligers gezocht

Bestuursleden gezochtBestuursleden gezocht
Bestuursfunctie: Penningmeester

Profielschets penningmeester SociŽteit Vereeniging Ė 21 september 2020


SociŽteit Vereeniging zoekt een accurate penningmeester die de verantwoordelijkheid kan dragen voor de financiŽn van de Vereeniging in de transitiefase.

Algemeen
De ambitie van SociŽteit Vereeniging en de transitiefase die is ingegaan, vragen om een penningmeester voor wie efficiency, accuraatheid en transparantie belangrijk zijn. Het zoeken naar een nieuwe organisatievorm vraagt om voldoende fiscaal inzicht om adviezen te kunnen vragen en te kunnen wegen. Er wordt gewerkt met het boekhoudprogramma Exact. De loonadministratie is uitbesteed.

De penningmeester is eerstverantwoordelijke voor de financiŽn binnen een collegiaal bestuur en contactpersoon voor de financiŽn van commissies en activiteiten.

Taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur zijn:
ē Het -primair vanuit de eigen verantwoordelijkheid- deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming binnen het bestuur
ē Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording en het opstellen van de begroting
ē Het aansturen van de staf op het punt van financiŽn en loonadministratie
ē Het onderhouden van contacten met het externe bureau, er de goede vragen voorleggen en toezien op adequate afhandeling
ē Het periodiek rapporteren aan het bestuur van de stand van de boekhouding, na zich er feitelijk van te hebben overtuigd

Competenties
ē Deskundigheid op financieel gebied, aantoonbare ervaring
ē Zowel helicopterview als oog voor detail
ē Alertheid; het vermogen en de bereidheid om in te grijpen en te escaleren indien nodig
ē Integer
ē Kunnen en willen samenwerken, met de bereidheid tot herhaald toelichten indien door
anderen gewenst; coachend vermogen.

Contact: Voorzitter wnd. Henk Visťe - voorzitter@societeitvereeniging.nl

Vacature bediening | Bestuursleden gezocht | Vrijwilligers gezocht