Agenda | Sociëteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Nieuws | Vacatures | Contact | Login
Vacature bediening | Bestuursleden gezocht | Vrijwilligers gezocht

Bestuursleden gezochtBestuursleden gezocht
Als vereniging zijn we allemaal verantwoordelijk voor onze huiskamer.

Hieronder een aantal vacatures en klussen, meerdere handen maken licht werk. Met z’n allen zorgen we voor het behoud en de toekomst van onze sociëteit.

Bestuursfunctie: Penningmeester
Functie profiel:
• Beheert als lid van het bestuur van Sociëteit Vereeniging de geldmiddelen.
• Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
• Vergadert maandelijks met het verenigingsbestuur
• Controleert de administratie van de inkomsten en uitgaven
• Onderhoudt contact met de ledenadministratie
• Onderhoudt contact met het administratie kantoor
• Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
• Vraagt subsidies, al dan niet ondersteunt door een expert, aan.

Contact: Hans Peters - voorzitter@societeitvereeniging.nl

Vacature bediening | Bestuursleden gezocht | Vrijwilligers gezocht