Home | Agenda | Sociëteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Uitgelicht | Vacatures | Contact | Login
Clubagenda | Actualiteitentafel | Beleggingsclub | Biljarten | Bridgeclub | Business Rally | Business Lunch | Diner & filmavonden | Geschiedenistafel | Haarlemse Businessborrel | Klaverjasclub | SO Art | Ledenborrel | Lezingen/College | Lunchconcerten | Wijngenootschap | Young Business Club

BeleggingsclubBeleggingsclub
De beleggingsstudieclub werd op 23 februari 2001 opgericht om ’leden inzicht te geven in beleggingsvraagstukken’. Deze club telt ca. 18 leden en het maximum is 25 leden.

Er zijn 10 vergaderingen per jaar, steeds op de eerste maandag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

De leden storten per half jaar € 250,- op de gezamenlijke beleggingsrekening. De stand van deze rekening liep in 2014, door goede beleggingsresultaten, op tot meer dan € 10.000,- per lid. Besloten is toen om een flink bedrag (€ 7000,-) aan de leden terug te betalen. Daardoor is het entreebedrag voor nieuwe leden tussen € 4000 en € 5000 gesteld.

Op elke bijeenkomst worden voorstellen gedaan tot verkoop van delen van de portefeuille en tot aankoop van nieuwe beleggingen. Zo nodig wordt gestemd. De portefeuille bestaat vooral uit fondsen die op de Amsterdamse beurs zijn genoteerd. Daarnaast wordt belegd in "trackers", dat zijn aandelen op een beursindex van bij voorbeeld China of de USA. Omdat de club slechts één keer per maand bijeenkomt, wordt uitsluitend op langere termijn belegd. In derivaten zoals opties belegt de club in principe niet.

Wekelijks worden de leden per e-mail op de hoogte gehouden van de stand van de beurs en van de gezamenlijke portefeuille. Elke maand wordt een sectoroverzicht gemaild met bestaande en potentiële fondsen. Aan de hand daarvan wordt gediscussieerd en besloten.

De beleggingsresultaten zijn de laatste jaren goed. In het jaar 2011 werd voor het laatst verlies geleden (9%). In 2013 was de winst 24%, in 2014 11,5%, in 2015 12% en in 2016 8,5%.

Het jaar 2017 is voor de Beleggingsclub wederom goed verlopen. Het ledental steeg tot 18 personen, waaronder drie vrouwen. De waarde van de portefeuille steeg zo snel, dat in het voorjaar aan alle leden € 2500,- winstuitkering is gedaan. De waarde van de participatie daalde daarmee van circa € 6000 naar circa € 3500. Intussen is de waarde van de participatie per ultimo 2017 al weer gestegen tot € 4395. Gecorrigeerd voor alle mutaties, was het resultaat over 2017 16,4%. Dat is niet slecht, de AEX index bleef steken op 12,8%. En de rente op spaarrekening was minder dan 1%. Intussen bereiken de beurzen in 2018 al weer recordhoogten. Ons beleid in 2018 zal dus prudent zijn en gericht op aandelen van goede kwaliteit.

Informatie
Louis Groenewegen, Pieter Saakes (voorzitter)

Clubagenda | Actualiteitentafel | Beleggingsclub | Biljarten | Bridgeclub | Business Rally | Business Lunch | Diner & filmavonden | Geschiedenistafel | Haarlemse Businessborrel | Klaverjasclub | SO Art | Ledenborrel | Lezingen/College | Lunchconcerten | Wijngenootschap | Young Business Club