Agenda | SociŽteit | Zaalverhuur | Clubs | Lid worden | Nieuws | Vacatures | Contact | Login
Agenda > SO Leesclub "Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late Middeleeuwen" van Herman Pleij

SO Leesclub "Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late Middeleeuwen" van Herman Pleij
woensdag 24 augustus 2022
11:00-13:00 uur
Niet op locatie SociŽteit Vereeniging

SO Leesclub bespreekt "OEFENINGEN IN GENOT,
Liefde en lust in de late Middeleeuwen" van Herman PleijSamenvatting
Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende voor de voortplanting en het dempen van lusten. Genot was uit den boze. Maar beschikte het lichaam niet over een seksuele uitrusting die vanzelf genot ontstak? En vormde het sensuele Hooglied niet de handleiding daarvoor? Aards genieten mocht van de Bijbel. In de late Middeleeuwen was de literatuur het aangewezen proefstation voor rechtvaardigingen daarvan.
Eerst projecteerde men onder het mom van morele verontwaardiging woeste seks op karikaturale boeren. Maar rond 1500 schiepen rederijkers een moderne literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. Het is bijna schokkend om te lezen hoe deze vrijwel onbekende teksten gedetailleerde vuilbekkerij in artistieke vormen weten te gieten. De seksuele vrijwording leerde ook dat aanranden en verkrachten tot de hogere minnekunst behoorden. Was dat niet wat vrouwen eigenlijk wilden?
Daarop volgde een repressie in de zestiende eeuw. De katholieke kerk verbood uitbeeldingen van Mariaís blote borst, de kerk dwong genot weer in het gelid van de voortplanting en verkrachting werd serieus vervolgd. Verlopen alle seksuele revoluties dan op dezelfde manier?

Herman Pleij (1943), emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich vooral bezig met de cultuurhistorische betekenis van literatuur, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen.

SO Leesclub heeft 12 leden, helaas op dit moment vol.
Frequentie is 1x in de 6 weken op woensdag om 11.00 uur.

Wanneer SociŽteitsleden een nieuwe leesclub willen starten,
dan kan hierover advies worden gevraagd aan de leden van So Leesclub.

Contactpersoon: Hildegard Hoenderdos-Mouwen.